ZON is een coöperatie van zorgbedrijven in het groen met een brede dienstverlening voor haar leden.

De zorglocaties van Cooperatie ZON staan voor:

Een aangename en groene plaats om te vertoeven, te ontmoeten en op gezonde manieren actief te zijn;

Persoonlijke aandacht en een persoonlijke benadering, gericht op ontwikkeling, herstel of behoud van eigen redzaamheid en gezondheid;

Kwaliteit van zorg door te werken met een landelijk kwaliteitssysteem voor zorgboerderijen / zorginstellingen

Wat biedt de zorgboerderij

Vaste gezichten en geborgenheid

Eén van de belangrijkste kenmerken van onze leden is dat het overzichtelijke organisaties zijn. De meeste leden werken met kleine groepen. De eigenaar zelf zorgt samen met het personeel en vrijwilligers voor de begeleiding. Dit betekent dat je iedere dag dezelfde gezichten ziet.

Zorg op maat

Ieder mens is anders. Net als iedere zorgorganisatie. Met de keuze uit verschillende leden van ZON, is er altijd wel een plek die bij jouw specifieke behoeften past. Door de kleinschaligheid is vaak ook een flexibele invulling mogelijk.

Hoge Kwaliteit

Wij vinden het belangrijk dat de kwaliteit van zorg meetbaar en zichtbaar is. Daarom werken alle leden van ZON met een landelijk erkend kwaliteitssysteem, zoals  ‘Kwaliteit laat je zien’ of HKZ-/ISO. Al onze zorgboerderijen met dieren beschikken over een zoönosekeurmerk. Hiermee wordt de maximale veiligheid in omgang tussen mens en dier geborgd.

Financieringsvormen

Bij de leden van ZON wordt vanuit meerdere financieringsvormen ondersteuning geleverd. Vanuit de WMO, jeugdwet en de WLZ kunnen mensen met Zorg In Natura terecht. Tevens is het mogelijk om met een PGB, ondersteuning in te kopen. 

Makkelijke een afspraak maken

Door de kleinschaligheid van ZON is iedereen direct aanspreekbaar en kunnen er makkelijk afspraken gemaakt worden.

ZON leden zijn kleine en middelgrote zorgboerderijen en zorginstellingen